Ispençiyari ne demek TDK

Adile

Global Mod
Global Mod
Ispençiyari ne demek TDK?

Modern Türk dili, bir sürü yabancı kelimeyi içerir. 'Ispençiyari' de bu kelimelerden biridir. Almanca bir kelimeden Türkçeleştirilmiş olan 'Ispençiyari', Türk Dil Kurumu (TDK) tarafından, olay, durum veya şeylerin bir arada, aynı anda ve aynı konumda olduğu anlamında kullanılmaktadır.

Ispençiyari'nin İspanyolca Kökeni

Kelimenin kökeni, İspanyolca'da 'simultaneamente' kelimesinden gelmektedir. İspanyolca'daki 'simultaneamente' kelimesi, 'aynı anda' anlamına gelir. İspanyolca'daki 'simultaneamente' kelimesi, 19. yüzyılda Türkçeye alınmış ve 'ispence' olarak kullanılmıştır. Bu kelime, zamanla 'ispençiyari' olarak değiştirilmiştir.

Ispençiyari'nin Kullanımı

Ispençiyari, genellikle çoğu anlamda karşılaştırılacak durumların olduğu cümlelerde kullanılmaktadır. Örneğin: "Evde sessizlik ve ispençiyari hakimdi."

'Ispençiyari' kelimesi, birden fazla durumu, olayı veya şeyi kastederek kullanılmak için çok uygun bir kelimedir. Örneğin: "Çalışma ortamında işbirliği ve ispençiyari önemlidir."

Ispençiyari'nin Çağrışımları

Ispençiyari kelimesi, genellikle 'uyum', 'birlik', 'eşzamanlılık', 'bir arada olma' ve 'aynı anda olma' gibi kavramları çağrıştırmaktadır. Bu kavramların hepsi, söz konusu olayların, durumların veya şeylerin aynı anda ve aynı konumda olmasını ifade eder.

Sonuç

Ispençiyari, Türk Dil Kurumu tarafından, olay, durum veya şeylerin bir arada, aynı anda ve aynı konumda olduğu anlamında kullanılmaktadır. İspanyolca'daki 'simultaneamente' kelimesinden gelen bu kelime, özellikle birden fazla olay, durum veya şeyi kastederek kullanılmak için ideal bir kelimedir. Ispençiyari, 'uyum', 'birlik', 'eşzamanlılık', 'bir arada olma' ve 'aynı anda olma' gibi kavramları çağrıştırmaktadır.