NESC ne demek Osmanlıca ?

Adile

Global Mod
Global Mod
NESC Osmanlca Ne Demek?

Osmalca'da NESC, National Examination System for Certificates (Milli Sertifika Snav Sistemi) olarak tanmlanr. NESC, bir ulkedeki ogrencilerin ogrenme basarlarn degerlendirmek ve olcmek icin kullanlan bir snav sistemidir. Sistem, genellikle ulkenin egitim sisteminden mezun olanlarn becerilerinin degerlendirilmesi, degerlendirilmesi ve snflandrlmas icin kullanlr. NESC, dunya capnda kullanlan bir sistemdir ve ulkeye bagl olarak degisiklik gostermektedir.

NESC snavna gore ogrenciler, belirlenen standartlara gore degerlendirilerek snflandrlr. Ogrenciler, snav sonuclarna gore ulkenin egitim sisteminde sertifikalar almaya hak kazanrlar. Sertifika, ogrencilerin mezuniyet basarsnn degerlendirilmesini saglamak icin kullanlr ve ogrencilere herhangi bir egitim programndan mezun olmalar icin gerekli olan bilgileri ogrenmeleri amacyla kullanlr.

NESC snavndan basarl olarak gecen ogrenciler, egitim sisteminden gecer notlar alrlar ve bunlar, ogrencinin yeterliliklerini belirlemek icin kullanlr. Ogrencilerin notlar, onlarn ogrenme basarlarnn olculmesi amacyla kullanlr ve bunlar, ogrencinin mezuniyet basarsyla baglantldr. Ogrencilerin notlar, ulke icinde sralama ve degerlendirme icin kullanlr.

NESC snavnn amac, ulkedeki ogrencilerin ogrenme basarlarn degerlendirmek ve olcmektir. Sistem, ogrencilerin ogrenme basarlarnn degerlendirilmesi, degerlendirilmesi ve snflandrlmas icin kullanlr ve ogrencilerin egitim sisteminden mezun olmalar icin gerekli olan bilgileri ogrenmeleri amacyla kullanlr. NESC snavndan mezun olan ogrenciler, ulkenin egitim sisteminde belirlenen standartlara gore degerlendirilerek snflandrlr ve ogrenciler, snav sonuclarna gore ulkenin egitim sisteminde sertifikalar almaya hak kazanrlar.